PCE Kętrzyn: oferta edukacyjna i warunki rekrutacji

Powiatowe Centrum Edukacyjne zlokalizowane w Kętrzynie pozwala wielu młodszym i nieco starszym osobom uzupełnić swoją edukację. Co wiemy o historii szkoły, rekrutacji dla pierwszoklasistów oraz kierunkach, w jakich możemy się kształcić? Poszukajmy wspólnie odpowiedzi na pytania o PCE Kętrzyn!

Główne informacje na temat placówki PCE w Kętrzynie

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie powstało w 2006 roku z połączenia dwóch placówek: Zespołu Szkół Budowlanych i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Obecnie szkoła prowadzi swoją działalność edukacyjną w trzech systemach: dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Nadrzędnym celem placówki jest dostosowanie swojej oferty do aktualnego zapotrzebowania. Wykwalifikowana kadra dba o to, żeby uczniowie zakończyli naukę z wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na szybkie zdobycie kwalifikacji zawodowych. W szkole szanuje się prawo do odmienności myśli i poglądów, oryginalności i kreatywnego myślenia. Nauczyciele wspólnie z uczniami starają się także pielęgnować umiejętność dzielenia się emocjami, uwrażliwiając jednocześnie na uczucia innych.

Niewątpliwym atutem placówki jest także atrakcyjne położenie – szkoła znajduje się na peryferiach miasta, w pobliżu lasu. Uczniowie mają też dogodny dojazd do stacji PKP i PKS, a także do centrum miasta autobusami MPK nr 2. Istnieje również opcja zamieszkania w znajdującym się nieopodal internacie.

W szkole funkcjonują także obiekty sportowe, takie jak hala, basen, siłownia i niedawno wybudowany kompleks boisk (w ramach programu Orlik – 2012).

Powiatowe Centrum Edukacyjne znajduje się na ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie.

Kierunki w PCE Kętrzyn

W ofercie na rok 2023 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie znalazły się następujące kierunki:

 • W Technikum nr 2:
  • Technik logistyk
  • Technik pojazdów samochodowych,
  • Technik budowlaniec,
  • Technik żywienia i usług,
  • Technik usług gastronomicznych
 • Liceum Ogólnokształcące zaprasza do klasy sportowej,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia posiadać będzie klasy:
  • Jednozawodowe z kierunkami: Kucharz, Mechanik pojazdów samochodowych
  • Wielozawodowe: Sprzedawca, Stolarz, Murarz-Tynkarz, Fryzjer, Elektryk, Piekarz, Monter instalacji sanitarnych, Dekarz, Magazynier-Logistyk, Tapicer i inne,
 • Branżowa Szkoła II Stopnia oferuje:
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • Technik pojazdów samochodowych.

Jak wygląda rekrutacja?

Od uczniów, którzy chcieliby rozpocząć edukację w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie w roczniku 2022/2023, wymaga się następujących dokumentów:

 • podania (wydrukowanego z automatycznej aplikacji rekrutacyjnej lub w ostateczności napisania go według wzoru),
 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego po ósmej klasie,
 • 3 zdjęć,
 • dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne, artystyczne czy wolontariat (chodzi tu o dyplomy lub zaświadczenia).

Złożenie wniosku powinno się odbyć w czasie od 22 maja do 21 czerwca 2023 roku do godziny 15. Inne ważne terminy to:

 • Do 12 lipca 2023 r. należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 • 14 lipca 2023 r. o godzinie 12 następuje podanie do wiadomości publicznej listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do szkoły (na tablicy ogłoszeń w szkole);
 • Do 17 lipca 2023 r. szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie uczniom, którzy wybrali kształcenie w danym zawodzie;
 • Między 23 czerwca a 20 lipca 2023 r. należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty wraz z zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy;
 • 21 lipca 2023 roku na tablicy ogłoszeń w szkole wywieszona zostaje lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Bezpłatna nauka dla dorosłych w PCE Kętrzyn

Powiatowe Centrum Edukacyjne przygotowało również specjalną, bezpłatną ofertę dla dorosłych. Jeśli więc myślimy o przekwalifikowaniu lub chcemy uzupełnić swoje wykształcenie, koniecznie się z nią zapoznajmy!

Policealna Szkoła dla Dorosłych posiada następujące kierunki:

 • Technik administracji,
 • Technik rachunkowości,
 • Technik bhp,
 • Technik informatyk,
 • Technik geodeta,
 • Technik pojazdów samochodowych,
 • Technik usług pocztowych i finansowych,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej.

Więcej informacji możemy uzyskać pod numerem telefonu 887 512 005 oraz adresem email: szkola@pceketrzyn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *