Straż Graniczna – co warto wiedzieć o tej pracy?

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie to jeden z trzech ośrodków w kraju, który przygotowuje do służby młodych adeptów formacji mającej strzec granic Polski. Aby wstąpić w szeregi Straży Granicznej w Kętrzynie trzeba jednak przejść stosunkowo długą procedurę rekrutacyjną. Jak ona wygląda i na jaki rozwój swojej kariery może liczyć funkcjonariusz Straży Granicznej?

Czym zajmuje się Straż Graniczna?

Straż Graniczna to formacja, której istnienie i funkcjonowanie jest ściśle regulowane przepisami polskiego prawa. Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej mówi, że “Jest to jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji”. 

Straż Graniczna pilnuje bezpieczeństwa zarówno na granicy lądowej, jak i morskiej. Do tej formacji należy organizacja i kontrola ruchu na przejściach granicznych, a także wydawanie zezwoleń na wjazd do Polski. Straż Graniczna pilnuje nie tylko tego, kto przekracza granicę naszego kraju, ale sprawdza również, jakie towary są wwożone na teren państwa. Funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią służbę także na lotniskach. 

Straż Graniczna w Kętrzynie

W ostatnich latach Straż Graniczna zyskała na znaczeniu. Ma to związek z nieustannymi próbami nielegalnego przekroczenia polskiej granicy przez imigrantów napływających z terenów Białorusi. Wojna hybrydowa toczona przeciwko Polsce przez reżim Łukaszenki spowodowała, że zapotrzebowanie na funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy będą strzec granic Rzeczypospolitej Polskiej, jest nieustannie wysokie. 

Straż Graniczna w Kętrzynie to dokładnie Warmińsko-Mazurski oddział Straży Granicznej, którego siedziba mieści się przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 78. Jest to jeden z dziewięciu oddziałów Straży Granicznej działających w naszym kraju. W Kętrzynie znajduje się ponadto Centrum Szkolenia Straży Granicznej. To z kolei jeden z trzech takich ośrodków w Polsce. To właśnie tutaj szkolą się osoby, które założą mundur tej formacji.

Służba w Straży Granicznej jest zaszczytnym zajęciem, godnym patrioty, który chce bronić kraju, ryzykować własnym życiem i zdrowiem i ścigać przestępców. Kariera w strukturach Straży Granicznej nie jest dla każdego. Aby wstąpić w szeregi formacji i móc rozpocząć szkolenie, np. w Kętrzynie, trzeba spełnić konkretne wymagania i przejść pozytywnie całą procedurę kwalifikacyjną. 

Przeczytaj też: Nadwydajność mentalna – co to jest i jak sobie radzić?

Kto może wstąpić do Straży Granicznej w Kętrzynie i nie tylko tu?

Zgodnie z przepisami prawa o przyjęcie w poczet Straży Granicznej może ubiegać się osoba, która:

  • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • jest osobą o nieposzlakowanej opinii,
  • nie jest karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni z praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
  • jest gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
  • pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

Straż Graniczna — procedura rekrutacyjna

W 2023 roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby około 80 kandydatów. Procedura kwalifikacyjna podzielona jest na dwa etapy. I etap rozpoczyna się osobistym złożeniem wymaganych dokumentów. O terminach, godzinach i miejscach przyjmowania dokumentów można dowiedzieć się pod numerem telefonu 89 750 30 23. 

Ponadto wykaz wszelkich wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej. Kandydat odbywa również rozmowę kwalifikacyjną, podczas której sprawdza się jego umiejętność autoprezentacji, komunikatywność i elokwencję. To również okazja do zapoznania się z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym oraz wszelkimi kwalifikacjami kandydata. 

Na rozmowie padają także pytania o zainteresowania, motywację do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz sprawdzające poziom wiedzy o formacji. Kandydat powinien spodziewać się także badania psychofizjologicznego i przed komisją lekarską. Na tym kończy się pierwszy etap rekrutacji do Straży Granicznej zwieńczony otrzymaniem oceny i opinii, która dopuszcza (lub nie) do przystąpienia do drugiego etapu. 

Tam na przyszłego funkcjonariusza czeka egzamin pisemny z wiedzy ogólnej oraz znajomości jednego z następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego. Konieczny do przejścia jest także test sprawności fizycznej oraz kolejna rozmowa rekrutacyjna. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego adept odbywa kilkumiesięczne szkolenie w jednym z trzech ośrodków, na przykład w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. 

Kariera w Straży Granicznej w Kętrzynie i nie tylko w tym mieście

Wstąpienie w szeregi Straży Granicznej umożliwia rozwój kariery w różnych obszarach. Funkcjonariusze pracują m.in. jako kontrolerzy ruchu granicznego lub stróże patrolujący zieloną granicę. Miłośnicy zwierząt z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w służbie mogą zostać przewodnikami psa służbowego, a specjalistyczny kurs otwiera drogę do pracy jako technik kryminalistyki. 

W Straży Granicznej działają także funkcjonariusze do zadań specjalnych i funkcjonariusze na misjach międzynarodowych. Droga rozwoju i awansów jest jasna i otwarta dla każdego. Wraz ze stażem pracy istnieje możliwość zostania plutonowym, sierżantem, starszym sierżantem itd. 
Straż Graniczna obiecuje swoim pracownikom również różne formy wsparcia socjalnego, m.in. pomoc finansową w sytuacji remontu mieszkania czy zakupu lokalu. Jasno określone są także zarobki otrzymywane na starcie kariery w Straży Granicznej. Kursant odbywający szkolenie może liczyć na około 3,5 – 3,6 tys. zł netto miesięcznie. Tuż po kursie wynagrodzenie wzrasta do około 4,7 – 5 tys. zł netto miesięcznie, natomiast wejście do służby stałej to podwyżka o kolejne 200 zł.