Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2021/2022

W 2021 roku nabór do szkół ponadpodstawowych odbywa się drogą elektroniczną. Od 17 maja możecie logować się na stronie:

👉  https://ketrzyn.edu.com.pl/kandydat

 

W przeddzień Święta Niepodległości o godz. 11.11 odśpiewaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego". Tym razem jednak, ze względu na epidemię, wspólne śpiewanie odbyło się za pośrednictwem komunikatorów internetowych w formie on-line.

Dziękujemy nauczycielom i naszym klasom za propagowanie akcji. Nie mamy wątpliwości, iż warto podtrzymywać tradycję, która buduje wspólnotę i pielęgnuje tożsamość narodową.

 
Wystawa „Polskie Symbole Narodowe” – do pobrania
 
Co wiemy o polskim godle, Mazurku Dąbrowskiego i narodowych barwach? Na to i inne pytania odpowiada najnowsza ekspozycja IPN Gdańsk Delegatura IPN w Bydgoszczy.
 
Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.
Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.
 
 

 
15. Przystanek Niepodległość - gra
 
Jak zmieniło się życie państwa Marcińskich, kiedy w domu pojawiło się radio? Czy uda im się pogodzić własne upodobania z zainteresowaniami pozostałych członków rodziny? Może będą to czwartkowe spektakle radiowego Teatru Wyobraźni lub koncerty muzyczne. Które z transmitowanych wydarzeń przykują do odbiornika całą rodzinę – uroczystości państwowe czy imprezy sportowe? Może Adam i Anna, zamiast wychodzić wieczorem do kabaretu zostaną w domu i będą się dobrze bawić z artystami „Wesołej Lwowskiej Fali”.
 
Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć towarzysząc rodzinie Marcińskich i uczestnicząc w grze „Tak zmienił się świat”. Wówczas również każdy odpowie bezbłędnie na pytania quizu „Co ty wiesz o radiu?” zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Historii Polski.
 

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską.
Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."
- Jan Paweł II

Słowa papieża Jana Pawła II nawiązują do martyrologicznej przeszłości naszego narodu, do której należy między innymi okres zaborów. 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała upragnioną niepodległość, a Polacy ukochaną ojczyznę. W celu upamiętnienia tego ważnego dla każdego Polaka wydarzenia obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Mówiąc o 11 listopada, nie można nie wspomnieć o postaciach, takich jak między innymi: Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski.

Nasza szkoła co roku upamiętnia ten dzień uroczystym apelem. Pomimo iż w tym roku nie mamy takiej możliwości , nie znaczy to, że mamy o tym święcie zapomnieć. Nasza pamięć o tym wydarzeniu to wyraz szacunku społeczności szkolnej do historii i dziejów naszego narodu, to współczesny przejaw patriotyzmu. Honoruje ona nie tylko naszą ojczyznę, ale także ludzi, którzy za nią walczyli i ginęli, a dzięki którym możemy nazywać się wolnym narodem.

 

 

16 października 42 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. W naszej szkole ze względu na obostrzenia epidemiologiczne możemy podziwiać tablice poświęconą Świętemu. Mimo trudnej sytuacji, która panuje na całym świecie nie zapominamy o tak ważnym dniu i kierujemy się słowami Świętego: ,,Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Pamiętajmy, aby w tym trudnym czasie nie zapomnieć o drugiej osobie i o dobru, które nas otacza, abyśmy potrafili spojrzeć na świat czułym wzrokiem.


Święty Janie Pawle II módl się za nami...