Szybki dostęp

 

W ramach projektu skierowanego do szkół ponadpodstawowych pt. „Lekcje z ZUS” zapoczątkowaliśmy cykl spotkań z pracownikiem Inspektoratu ZUS w Kętrzynie panią Ewą Smosarską. Udział w projekcie  pozwolił uczniom na poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Młodzież jest lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy, do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Atutem projektu są też bogate materiały dydaktyczne przekazane nauczycielom i uczniom w formie papierowej, elektronicznej oraz video.  Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Nasz gość podczas spotkania z uczniami klasy 2d2, 2d1 przedstawił zakres zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas lekcji uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące ubezpieczeń społecznych. Kolejne spotkania na lekcjach podstaw przedsiębiorczości już wkrótce, a pani Ewie dziękujemy za ciekawą lekcję.

Elwira Rzeczycka