Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2021/2022

W 2021 roku nabór do szkół ponadpodstawowych odbywa się drogą elektroniczną. Od 17 maja możecie logować się na stronie:

👉  https://ketrzyn.edu.com.pl/kandydat

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym! Łapcie w dłonie aparaty lub telefony i pstrykajcie zdjęcia. Uchwyćcie piękno naszej Złotej Polskiej Jesieni! Zapraszamy do konkursu wszystkich (nie tylko uczniów naszej szkoły). Życzymy dobrej zabawy, wielu artystycznych wrażeń i ciekawych ujęć.
 
Czekamy właśnie na Twoje zdjęcie :)

 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW
AULA – CZWARTEK (3 września 2020)
(tylko dla uczniów I LO w Kętrzynie)

Wejście na aulę tylko w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych
(we własnym zakresie)

Ze względu na reżim sanitarny związany z zagrożeniem Covid – 19 giełda podręczników odbędzie się dla poszczególnych klas w wyznaczonych terminach:

3aG i 2aG - 8:20 – 8:40

3beG i 2bG - 8:55 – 9:15

3d1G i 3d2G oraz 2d1G i 2d2G - 9:30 – 9:50

3cG i 2ceG - 10:05 – 10:25

2a i 2bd oraz 1a - 10:55 – 11:15

2c i 1c - 11:30 – 11:50

2d, 1d1 i 1d2 - 12:05 – 12:20

Uwaga: Umożliwiamy absolwentom szkoły wystawienie podręczników na fb szkoły. Zostanie tam utworzony osobny post. W komentarzach będzie można wstawiać swoje oferty.

Samorząd Uczniowski

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły dnia 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
 4. Rodzic/prawny opiekun ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną, w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych
 6.  Rodzice/opiekunowie przebywający w korytarzu wejściowym szkoły, zachowują zasady:
  a) 1 rodzic/opiekun z uczniem,
  b) dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna z uczniem min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 8. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych uczniów, nie będzie on/a przyjęty/a na lekcje, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
 9.  Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.
 10. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 11. W szkole rekomenduje się noszenie maseczek i rękawiczek.
 12. Rodzic/prawny opiekun oraz młodzież przychodzą do szkoły w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 13. Rodzic/prawny opiekun oraz uczeń zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce.
 14. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos.
 15. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych maskotek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 16. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia.
 17. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 18. Uczeń, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do odpowiedniego wyjścia w celu opuszczenia szkoły.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie: https://gis.gov.pl/Aktualnosci.


Z poważaniem
Oliwia Piotrowicz

Regulamin pracy I Liceum Ogólnokształcącego  im. Wojciecha Kętrzyńskiego od 1 września 2020r. /pobierz/

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Spotkania z wychowawcami na terenie szkoły w dniu 1 września 2020 r. (wtorek) będą dotyczyły wyłącznie uczniów klas pierwszych wg następującego harmonogramu:

klasa 1a: godz. 9.00 aula (II piętro) - wychowawca Anna Wachnik
klasa 1c: godz. 9.30 sala gimnastyczna - wychowawca Jolanta Chudzik
klasa 1d1: godz. 10.00 aula (II piętro) wychowawca - Dominika Skrzypczyńska
klasa 1d2: godz. 10.30 sala gimnastyczna - wychowawca Ewa Tabaka

Z uwagi na konieczność zapobiegania zarażeniu COVID-19 na terenie szkoły uczniowie klas pierwszych przychodzą w maseczkach i dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

Uczniowie klas drugich i trzecich w dniu 1 września o godz. 12.00 spotykają się z wychowawcami w formie zdalnej za pomocą komunikatora ZOOM. Na spotkaniach wychowawcy zapoznają Was z procedurami bezpieczeństwa, zasadami wchodzenia do szkoły.

Naukę stacjonarną rozpoczynamy w środę 2 września 2020 r., wg planu, który zostanie przekazany przez wychowawców i zamieszczony w dzienniku elektronicznym.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej. 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco.

 

Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej