Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2021/2022

 

Matura 2021 - wytyczne i terminy

 

Początek szkolnictwa w Rastenburgu/Kętrzynie sięga XVI wieku. W 1546r. w dawnej kaplicy cmentarnej (obecnie kościół pw. św. Jana) dobudowano piętro na potrzebę Wielkiej Szkoły Łacińskiej, powołanej przez Albrechta Hohenzollerna. W 1810r. szkoła została przekształcona w Królewskie Gimnazjum im. Księcia Albrechta i przeniesiona po siedmiu latach do nowego budynku, umiejscowionego w ciągu murów obronnych miasta, obok kościoła św. Jerzego. Z uwagi na stale rosnącą liczbę uczniów władze miasta postanowiły na początku XX wieku wznieść nowy gmach na potrzeby szkoły. W tym celu wykupiły dwie działki na Chłopskim Przedmieściu i zaczęły gromadzić fundusze na postawienie placówki.

Budynek obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie wybudowany został w latach 1904-1907 przez firmę Wagner z Berlina za łączną sumę 420 tys. marek. W 1930 roku rozbudowano skrzydło południowe szkoły, nadając jej obecny kształt.

Murowany gmach z czerwonej cegły, na kamiennej podmurówce zaprojektowany został w stylu neogotyckim z charakterystycznymi dla tego stylu blendami, fryzami i ostrołukowymi oknami. Dwupiętrowy, przykryty dwuspadowym dachem korpus główny budynku z dwóch stron zamykają ryzality. W północnym, szerszym ryzalicie, w ozdobnym portalu, umieszczono główne wejście do szkoły. Nad wejściem w ostrołukowej blendzie, umieszczono napis „Herzog Albrecht Schule” oraz godło przedstawiające orła rodziny Hohenzollern  (napis i godło zatynkowane zostały po 1945 roku). Całość założenia architektonicznego budynku uzupełniały, przylegająca do północnego skrzydła szkoły przybudówka mieszcząca pokoje dyrektora szkoły (obecnie biblioteka) oraz usytuowana w północno-wschodniej części dziedzińca-sala gimnastyczna.

Podczas budowy szkoły zastosowano różnorodne rozwiązania konstrukcyjne. Korytarze pokryto sklepieniami krzyżowymi i gwiaździstymi wspartymi na kolumnach z piaskowca, klatkę schodową sklepieniem siatkowym. W klasach na drugim piętrze wzniesiono drewniane stropy belkowe z tynkowaną podsufitką, w pozostałych stropy w technologiach L. Förstera lub M. Koenena. Korytarze wyłożono płytkami ceramicznymi  (na parterze) oraz wykładziną z linoleum (na piętrach). Zanim, 17 kwietnia 1907 roku, nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku publicznego szkoły, nad wykończeniem jej wnętrza pracowali miejscowi rzemieślnicy. Wykonali między innymi zachowane do dziś, stolarkę drzwiową, boazerię w auli,  ręcznie kute klamki, systemy grzewcze i wentylacyjne.

Szkoła, przeznaczona wyłącznie dla chłopców, mieściła 12 ogólnych klas lekcyjnych, klasy do lekcji śpiewu i rysunku, gabinety fizyczny i chemiczny, salę zebrań, pokój nauczycielski, bibliotekę, gabinet dyrektora, mieszkanie woźnego na parterze oraz reprezentacyjną aulę na drugim piętrze. Idąc z duchem czasu, placówkę wyposażono bardzo nowocześnie. W klasach umieszczono dwuosobowe ławki z otworami na kałamarze, na katedrach masywne, nauczycielskie biurka, na ścianach tablice lekcyjne. W klasie plastycznej na filarach okiennych umieszczono kotary, dzięki którym można było podzielić izbę lekcyjną na cztery części. Stoły kreślarskie zawierały stanowiska dla modeli. W gabinecie fizycznym, który był wyposażony w urządzenia zaciemniające na oknach, znajdowały się czteropromienne lampy gazowe z odbłyśnikami.Szkoła posiadała liczne pomoce dydaktyczne, między innymi mapy, schematy, modele i przyrządy do wykonywania ćwiczeń.

Szczególną uwagę przywiązano do wyglądu auli, która miała pełnić funkcję reprezentacyjną. Pomieszczenie przykryto drewnianym stropem, przyozdobiono dwumetrową, profilowaną boazerią. W oknach zamontowano witraże ufundowane przez absolwentów gimnazjum. Pod triforyjnym oknem umieszczono scenę, na której odbywały się koncerty, wykłady oraz prelekcje.

Tragicznym momentem w historii funkcjonowania szkoły był początek 1945 roku. Po wkroczeniu do miasta Armia Czerwona zdemolowała szkołę, zniszczyła pomoce naukowe, spaliła część biblioteki. Na szczęście nie ucierpiał sam budynek, co spowodowało, że po przejęciu Rastenburga przez polską administrację, postanowiono wznowić funkcjonowanie szkoły. 23 września 1945r. nastąpiło otwarcie Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rastemborku, które 14 stycznia 1956r. przekształcono na Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Opracowano na podstawie:

T. Korowaj, Rastenburg/Kętrzyn. Przewodnik historyczny po mieście, Kętrzyn 2005.

T. Korowaj, Rastenburg/Kętrzyn. Dzieje Miasta, Kętrzyn 2012.

 

 

DYREKTORZY SZKOŁY


1904-1929        Walter Prellwitz
1929-1939        Kurt Ulonska
1939-1945        Max Doskocil

1946-1948        Wincenty Kowal
1948-1949        Ludwik Abramowicz
1949-1952        Zenon Stefański
1952-1957        Józef  Rozumko
1957-1958        Aleksandra Kuncewicz
1958-1962        Władysław Adamski
1962-1974        Paweł Ginak
1974-1980        Marian Karaszewski
1980-1990        Stanisław Kowalski
1990-2007        Eugeniusz Tokarzewski
2007-               Oliwia Piotrowicz

 

Z DZIEJÓW ZSO


23.09.1945r
– powstanie Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

25-26.05.1948r – pierwsza powojenna matura

1952r – powstanie Tajnego Związku Patriotów Polskich w Kętrzynie, aresztowanie uczniów

14.05.1956r – Liceum Ogólnokształcące otrzymuje imię Wojciecha Kętrzyńskiego

24-25.09.1965r – I Zjazd Absolwentów z okazji XX- lecia powstania szkoły

25.09.1965r – Komitet Rodzicielski funduje szkole sztandar

1985r – Liceum otrzymuje miano „Szkoły Grunwaldu”

21.02.1992r – powstanie Polsko-Niemieckiego Związku Młodzieży Kętrzyn – Wesel, pierwsza wymiana z młodzieżą z Wesel

08.12.1994r – szkoła zostaje przyjęta do Towarzystwa Szkół Twórczych

23-24.09. 1995r – II Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia istnienia szkoły

05.06. 1996r – Międzynarodowa Sesja Naukowa z okazji 450-lecia istnienia szkoły

30-31.05. 1998r – III Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia pierwszego powojennego egzaminu dojrzałości

01.09.2001r – początek istnienia Publicznego Gimnazjum nr3, zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

03.09.2005r – IV Zjazd Absolwentów z okazji 60-lecia istnienia szkoły

25.09.2013 – uroczystość przekazania nowego sztandaru Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie