Rekrutacja 2022/2023

/kliknij baner w celu uzyskania informacji o kierunkach/

_____________________________________________________________________________

Droga ósmoklasistko, drogi ósmoklasisto strona internetowa, którą powinieneś odwiedzić to:

http://ketrzyn.edu.com.pl

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

W skrócie: przeprowadza syntezy chemiczne i analizuje uzyskane wyniki. Tak naprawdę przyczynia się do rozwoju nauki. Dzięki niemu/niej świat wzbogaca się o nowe związki chemiczne, niewystępujące w naturze, albo poznaje nowe, efektywniejsze, tańsze i bardziej ekologiczne sposoby ich wytwarzania.

Czym się zajmuje?

Chemik na ogół pracuje w laboratorium. Odpowiada za opracowywanie i prowadzenie syntez organicznych, czyli otrzymywanie pożądanych związków chemicznych z prostszych, tańszych i łatwiej dostępnych składników. Być może nie wiecie, że w zasadzie wszystkie związki chemiczne produkowane przez organizmy żywe da się sztucznie syntezować, tylko nie zawsze jest to bardziej opłacalne od ich pozyskiwania z naturalnych źródeł. Poprzez syntezę laboratoryjną można za to tworzyć zupełnie nowe, niespotykane w naturze cząsteczki i wykonywać innowacyjne eksperymenty. Ta praca wymaga precyzji, koncentracji i wiedzy oraz umiejętności analizowania i interpretowania uzyskanych wyników.
Chemik organik może pracować indywidualnie, ale często jest członkiem zespołu badawczego i bierz udział w spotkaniach projektowych oraz współpracuje z naukowcami innych specjalizacji.

Co powinien umieć?

Musi doskonale znać się na chemii organicznej oraz posiadać umiejętności praktycznej obsługi aparatury i sprzętu, zarówno laboratoryjnego, jak i wykorzystywanego w przemyśle. Musi znać klasyczne techniki syntezy organicznej, w tym przepływową, enzymatyczną, mikrofale, fotochemię oraz umieć oczyszczać związki organiczne różnymi metodami. Musi być precyzyjny i odpowiedzialny, ponieważ pracuje z substancjami chemicznymi, a one często bywają toksyczne, wybuchowe albo niebezpieczne w inny sposób. Powinien wiedzieć, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Muszę potrafić sprawnie posługiwać się specjalistycznymi programami do gromadzenia i analizowania wyników moich eksperymentów oraz chemicznymi bazami danych, np. Reaxys, SciFinder.

Jakie kompetencje miękkie są ważne w tej pracy?
➡ umiejętność poszukiwania i weryfikacji informacji,
➡ umiejętność zarządzania czasem,
➡ kreatywność,
➡ umiejętność nieszablonowego myślenia i kojarzenia odległych faktów,
➡ dokładność,
➡ odpowiedzialność,
➡ cierpliwość,
➡ umiejętność pracy w zespole.

Predyspozycje zdrowotne:
👉 dobry wzrok,
👉 prawidłowe rozróżnianie kolorów i ich odcieni,
👉 dobry słuch,
👉 dobry węch,
👉 sprawne dłonie i palce,
👉 koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu☹ skłonności do alergii, gdyż na co dzień mam do czynienia z rozmaitymi związkami chemicznymi, a wiele z nich ma potencjał uczulający.

Gdzie może pracować?

W jednostkach badawczych i prywatnych firmach z branży technicznej, spożywczej, chemicznej, kosmetycznej czy medycznej. Wszędzie tam potrzebni są naukowcy-eksperci do opracowywania nowych technologii.


Źródło: https://mapakarier.org/