Szybki dostęp

 

Statuty


 

 • Statut 4-letniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie /pobierz/
 • Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności (załącznik nr 3) /pobierz/
 • Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (załącznik nr 4) /pobierz/
 • Statut Samorządu Uczniowskiego /pobierz/
 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania /pobierz/
 • Regulamin wypożyczania darmowych podręczników /pobierz/
 • Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022 /pobierz/
 • Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Nauczania 2022/2023 /pobierz/
 • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego /pobierz/
 • Aneks do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na czas zdalnego nauczania /pobierz/
 • Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na czas zdalnego nauczania /pobierz/
 • Program realizacji doradztwa zawodowego  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2021/2022 /pobierz/

 


 Przedmiotowe Zasady Oceniania