1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i organizacja pracy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w roku szkolnym 2021/2022 - Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 /pobierz/

  2. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny /pobierz/