Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2021/2022

W 2021 roku nabór do szkół ponadpodstawowych odbywa się drogą elektroniczną. Od 17 maja możecie logować się na stronie:

👉  https://ketrzyn.edu.com.pl/kandydat

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZSO IM.W.KĘTRZYŃSKIEGO

Regulamin korzystania z Wypożyczalni i Czytelni:

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły a także rodzice uczniów.
  Absolwenci szkoły mogą korzystać ze zbiorów biblioteki w czytelni.
 2. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy lektury obowiązkowe na okres jednego miesiąca, przed upływem którego można zwrócić się o przedłużenie terminu zwrotu. O ilości i terminie wypożyczonych książek spoza kanonu lektur decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
 4. W przypadku zapotrzebowania na określoną pozycję nauczyciel-bibliotekarz ma prawo wystąpić o jej zwrot przed upływem terminu wypożyczenia.
 5. Biblioteka umożliwia wypożyczanie książek na okres ferii i wakacji (na okres wakacji po dokonaniu  zwrotu wypożyczonych wcześniej książek).
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie zauważone uszkodzenia i inne nieprawidłowości.
 7. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 8. Czytelnik przebywający w bibliotece zobowiązany jest do kulturalnego zachowania oraz przestrzegania zaleceń nauczyciela-bibbliotekarza, min.może korzystać z telefonu komórkowego tylko za jego zgodą.
 9. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów („obiegówki”) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.

Regulamin korzystania z MCI

 1. Z komputerów mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie i pracownicy  szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Internet w bibliotece szkolnej służy do celów edukacyjnych (np. wyszukiwanie informacji, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej itp.)
 3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby, zachowując ciszę i nie zakłócając rytmu pracy biblioteki.
 4. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 6. Po zakończeniu pracy należy skopiować pliki na swoje nośniki elektroniczne oraz wyczyścić katalog roboczy.
 7. Podczas pracy z komputerem obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 8. Niestosowanie się do regulaminu grozi zakazem korzystania z komputerów w bibliotece.

Wszyscy Czytelnicy powinni zapoznać się z Regulaminem Biblioteki.

 

Katalog OPAC MOL NET+ /instrukcja - pobierz/

Oprac. Bożena Wójcik-Wasilewska