Rekrutacja 2019/2020

 

Zapraszamy na koncert "Miłość nie wszystko wybaczy..."

 

 

Dnia 12 I w Olsztynie odbył się pisemny etap eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Naszą szkołę reprezentowali Andrzej Bogórski i Tomasz Deluga (specjalizacja – XX wiek) oraz Wiktor Szukis (specjalizacja – XIX wiek). Ich opiekunem była p. Małgorzata Niedźwiecka. Tegoroczny temat prac badawczych dla XX wieku brzmiał: „ Porządek wersalski – szanse i zagrożenia dla Europy między wojnami”, zaś dla XIX wieku: „Procesy niepodległościowe i zjednoczeniowe w Europie w latach 1815-1914. Próba bilansu”. Aby zakwalifikować się do etapu ustnego należało napisać pracę na ocenę minimum dobrą. 16 I ogłoszono wyniki. Do kolejnej części eliminacji okręgowych dostało się 26 uczniów z całego województwa, w tym Tomasz Deluga i Wiktor Szukis. Dnia 26 I razem z p. Małgorzatą Niedźwiecką ponownie udali się do Olsztyna. Eliminacje trwały niemal cały dzień. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na wylosowane pytanie z historii ogólnej, pytanie z wybranej epoki oraz pytanie nt. treści jednej z pięciu wybranych lektur, które musieli przeczytać. Nasi uczniowie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony prezentując wysoki poziom wiedzy historycznej. Poziom przygotowania wszystkich uczestników był wyższy niż w latach ubiegłych. Kilka dni temu poznaliśmy wyniki. Wiktor zajął 8 miejsce w województwie, zaś Tomasz miejsce nieco niższe. Niestety, do eliminacji centralnych (ogólnopolskich) kwalifikują się tylko osoby, które zajęły 3 pierwsze miejsca. Należy jednak pamiętać, że Tomasz i Wiktor rywalizowali z uczniami, którzy w większości byli z klas II i III liceum. Dlatego życzymy im powodzenia za rok oraz głośno gratulujemy! Jesteście wielkimi i zdolnymi historykami!

W ostatni czwartek w naszej szkole z okazji Święta Zakochanych oraz przypadającego już za tydzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się finał konkursu recytatorskiego "Szeptem do mnie mów", którego organizatorami byli nauczyciele języka polskiego. W konkursie udział wzięli reprezentanci wszystkich klas gimnazjalnych oraz pierwszych i drugich klas liceum wyłonieni na drodze wewnątrzklasowych eliminacji. Finaliści sami dokonali wyboru prezentowanych utworów, wśród których przeważały wiersze dwudziestowiecznych poetów, ale mieliśmy też po jednym utworze barokowym i romantycznym. Recytacje oceniało pięcioosobowe jury złożone z przedstawicieli grona pedagogicznego, reprezentowanego przez Panią Agnieszkę Jastrzębską i księdza Rafała, oraz wszystkich trzech roczników uczniów. Niektóre prezentacje były tak udane, że jurorom brakowało skali, żeby wyrazić swój zachwyt dla recytatorów, którzy świetnie radzili sobie zarówno z tremą sceniczną, jak i niełatwą materią poezji. Po wysłuchaniu wszystkich utworów i zliczeniu punktów jury w składzie Pani Elżbieta Dżus i Pani Anna Wachnik ogłosiło wyniki. I tak grand prix zdobyła uczennica klasy II D1 Marta Jurgiełajtis, która zaprezentowała wiersz naszej noblistki Wisławy Szymborskiej "Jestem za blisko, żeby mu się śnić". Miejsce drugie zajęła Paulina Niewęgłowska reprezentująca klasę I C liceum, która recytowała utwór Juliana Tuwima "Jesteś znowu". Trzecia nagroda przypadła w udziale Maciejowi Czepułkowskiemu, który zaprezentował nam na scenie minietiudę opartą na utworze Jana Andrzeja Morsztyna "Do trupa". Trzeba jednak podkreślić, że rywalizacja na szczycie była bardzo wyrównana i o ostatecznym kształcie podium decydowały pojedyncze punkty. Poziom prezentacji był naprawdę wysoki, dlatego wszyscy uczestnicy zasłużyli na gorące brawa i słodkie upominki. Laureaci dodatkowo zostali nagrodzeni tomikami poezji. Konkurs uświetniła wschodząca gwiazda polskiej piosenki (wiem, co mówię) Aleksandra Jeznach, która brawurowo wykonała dla nas piosenkę "Szeptem do mnie mów" oraz "Tyle chciałam Ci dać" z repertuaru Mirosława Breguły, udowadniając, że najpiękniejsze wyznania i zaklęcia miłosne wypowiada się zawsze w języku ojczystym.

PS Podziękowania za pomoc w organizacji konkursu dla klasy I D2.

Organem statutowym każdej szkoły jest samorząd uczniowski. Ma on między innymi prawo inicjowania i organizowania życia szkolnej społeczności w zakresie kultury, sportu, wychowania oraz pomocy innym. Między innymi dlatego, w naszej szkole raz na semestr organizowane są spotkania Sejmiku Samorządu Uczniowskiego, na których gospodarze klas ustalają harmonogram działań samorządu na kolejne miesiące. W ostatnią środę w naszej galerii zebrał Sejmik, który na początku podsumował funkcjonowanie wspólnoty uczniowskiej w I semestrze. Miło nam zakomunikować, że tytuł najbardziej zaangażowanej klasy w tegoroczne działanie samorządu przypadł klasie 1D2. Wyróżnionej klasie dziękujemy i informujemy, że w najbliższych dniach przekażemy nagrodę ufundowaną ze środków Rady Rodziców. Na spotkaniu gospodarze wraz z opiekunami samorządu oraz panią pedagog omówili najważniejsze akcje samorządu zaplanowane na kolejny semestr. W trakcie burzy mózgów przedstawiciele klas ustalili działania związane na przykład z Dniem Kobiet, świętem patrona szkoły, Tygodniem Kolorów, Dniem Dziecka, czy szkolnym wolontariatem. Wśród propozycji znalazły się całkiem nowe, które przybliżać wam będziemy wraz ze zbliżaniem się kolejnych szkolnych imprez. Wyczekujcie zatem wieści.

Ps. Dziękujemy uczestnikom Sejmiku za twórcze i inspirujące propozycje. Pozdrowienia.

Opiekunowie samorządu uczniowskiego

Do naszej biblioteki trafiły książki podarowane naszym uczniom przez absolwentkę p.Karolinę Gwardę.

Serdecznie dziękujemy :)

 

 

 

Zauważyliście, zapewne, że na terenie naszej szkoły pojawiły się kartki z "dobrymi" słowami. Są one trochę odpowiedzią na hejt, z którym co jakiś czas spotykamy się w różnych sferach swojego życia. Mają wywołać wśród nas refleksję, że to, CO mówimy jest bardzo ważne.Akcja została zainspirowana kampanią #slowakrzywdza, przygotowaną przez uczniów z Pielgrzymowic i ich nauczycielki Martę Florkiewicz-Borkowską i Agatę Dziendziel.

"Słowa znaczą tak wiele, więc może warto częściej używać tych dobrych "

MIŁEGO DNIA ❤