Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2019/2020

 

Kolejna porcja zdjęć z zakończenia roku szkolnego 2018/2019
 
foto: Maja Rusiecka
 

Uroczystość nadania szkole nowego sztandaru rozpoczęła się mszą świętą, na której nastąpiło jego poświęcenie. Kazanie wygłosił absolwent naszej szkoły Jego Magnificencja ks. dr Wojciech Kotowicz Rektor WSD Hosianum w Olsztynie. Nawiązując do fragmentów „Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Herberta, mówił: Jednoczymy się dziś wokół nowego sztandaru, aby dać świadectwo, aby zgodnie z zaleceniami Herberta stawać prosto przed tymi, którzy życie bez wartości cenią wyżej niż intelektualny trud. Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy nauczycielom i wychowawcom, dzięki którym szliśmy w świat drogą wartości. Którzy z szacunkiem patrząc na sztandar tworzyli i kreowali nasze liceum, z którego byliśmy i jesteśmy zawsze dumni. Dzisiaj dziękujemy, że w sztafecie pokoleń wciąż mamy sztandar naszej szkoły. Nowy sztandar będzie jednoczył uczniów i nauczycieli w drodze do zdobywania wiedzy i osiągnięcia mądrości. Nie ma miary mądrości, ale gdy kończymy kolejny rok szkolny, musimy wierzyć w swój potencjał intelektualny, w swoje wewnętrzne możliwości. Pod nowym sztandarem musimy jak najlepiej rozwijać swe zdolności, które każdy posiada. Kocham tę szkołę.  

            Po mszy nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Kętrzyńskiego, po czym społeczność szkolna i zaproszeni goście udali się do auli, by uczestniczyć w wojewódzkich obchodach zakończenia roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości wzięli udział : Małgorzata Kopiczko - Senator RP, Jerzy Małecki - poseł na Sejm RP, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Sławomir Sadowski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty - Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Powiatu Kętrzyńskiego - Michał Kochanowski, Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego - Andrzej Lewandowski, Burmistrz Miasta Kętrzyna - Ryszard Henryk Niedziółka, Przewodniczący Rady Miejskiej – Rafał Rypina, poprzedni dyrektor naszej szkoły – Eugeniusz Tokarzewski oraz przedstawiciele placówek oświatowych, radni gminy, miasta i powiatu, fundatorzy sztandaru, pracownicy starostwa, przewodnicząca Rady Rodziców – Joanna Kowalska, duchowieństwo oraz cała społeczność szkolna.

            W swoim wystąpieniu pani dyrektor dr Oliwia Piotrowicz mówiła:

To nie przypadek, że właśnie ostatni dzień roku szkolnego wybraliśmy na to święto. Dziś żegnamy naszych gimnazjalistów. Od 1 września 2019 r. będziemy I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 54 lata temu 25 września 1965 roku nasza szkoła otrzymała sztandar, który dumnie służył i był niemym świadkiem najważniejszych uroczystości przez niemal pół wieku. We wrześniu 2013 roku jego miejsce zajął nowy z aktualną nazwą szkoły ZSO. Teraz oba będą dumnie odpoczywać w naszej izbie tradycji. Wyjątkowa uroczystość, którą przeżywamy, skłania nas do refleksji nad tym, co najważniejsze, nad wartościami, na których należy oprzeć swoje życie. W dokonywaniu właściwych wyborów niezastąpioną rolę odgrywa zawsze dobry przykład. Niech będzie nim patron szkoły Wojciech Kętrzyński. Urodzony jako Adalbert von Winkler. Późno odkrył on swoje polskie korzenie, ale całym życiem, działalnością i niebywałym patriotyzmem zasłużył na wdzięczność społeczeństwa polskiego. Powszechnie mówiono o nim, że "wrócił Mazury Polsce, a Polskę Mazurom". To właśnie będąc uczniem w naszym gimnazjum, wiele myślał nad polskimi sprawami, wczytywał się w historię Polski, oburzał się na państwa zaborcze, które dokonały jej rozbiorów. Śmiało pisał:

"Wiarę, mowę ukraść mi mogliście,

Ale serca z piersi nie wyrwiecie.

Serce me zostanie zawsze polskie!”

Szanowni Państwo, ostatni wers tego cytatu jest mottem na naszym sztandarze, który będzie towarzyszył wszystkim ważnym uroczystościom. Niech przypomina Wam, drodzy Uczniowie, o należnym szacunku dla wszystkiego, co polskie, co jest związane z naszą narodową historią.

Pani dyrektor podziękowała fundatorom sztandaru, dzięki którym udało się sfinalizować to przedsięwzięcie.

I to oni właśnie jako pierwsi przekazali sztandar panu Staroście Powiatu Kętrzyńskiego, który uroczyście oddał go w ręce pani dyrektor. Pani Oliwia Piotrowicz dokonała prezentacji sztandaru obecnym na sali, a następnie przekazała go uroczyście pocztowi sztandarowemu.  Przedstawiciele uczniów szkoły przystąpili do ślubowania na nowy sztandar, rotę ślubowania odczytała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Iza Kadelska.

Obecni na sali goście dokonali symbolicznego wbicia gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru i wygłosili krótkie przemówienia. Pani Małgorzata Kopiczko przekazała w imieniu własnym i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podziękowania i najserdeczniejsze życzenia skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Pani senator mówiła: Drodzy uczniowie gimnazjum, na pewno będziecie miło wspominać tę szkołę, czuję sercem, że jest tu wspaniała atmosfera. Gratuluję wszystkim osiągnięć, sukcesów i życzę wspaniałego dalszego rozwoju. Wszystkim obecnym życzę, abyśmy te wakacje spędzili pięknie i dobrze w naszych mazurskich stronach. 

Pan Jerzy Małecki podkreślił rolę nauczycieli i rodziców w procesie kształcenia oraz życzył wszystkim spokojnych i bezpiecznych wakacji. Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski mówił: Człowiek uczy się całe życie, chce, czy nie chce, zawsze się uczy. W szkole odbywa się wychowanie i przekazywanie wartości, które są fundamentem: pamięć, tożsamość, tradycja, wiara, sumienie, bycie dobrym Polakiem, posłuszeństwo dla rodziców. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podkreślił rangę naszej szkoły, która była i jest bardzo dobrą placówką, w której nauczyciele, którzy są mistrzami, ułatwiają uczniom zdobywanie wiedzy i kształtują wartości moralne: To, że dzisiaj kończymy rok na Warmii i Mazurach właśnie w waszym mieście, nie jest kwestią przypadku, ale to wyraz tego, że to jest dobra szkoła. Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Michał Kochanowski nawiązał do wystąpienia kuratora: To, że dzisiaj wojewódzkie obchody zakończenia roku szkolnego odbywają się w mieście Kętrzyn traktujemy jako wyróżnienie i ogromne zobowiązanie. Jestem przekonany, że ta szkoła tym zobowiązaniom sprosta. Jako samorządowiec chciałbym serdecznie podziękować za cały rok szkolny, za kształtowanie charakterów i postaw młodych ludzi. Życzę wspaniałych wakacji pełnych przygód i nowych doświadczeń.

            Druga część uroczystości dotyczyła zaprezentowania osiągnięć dydaktycznych, artystycznych i sportowych uczniów naszej szkoły, przedstawiła je pani wicedyrektor Joanna Hryniewicka – Bućko.

Pani dyrektor Oliwia Piotrowicz podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za pasję i trud włożony w pracę, której efektem są liczne sukcesy szkoły.  Wyraziła także wdzięczność rodzicom za współpracę i zaangażowanie w życie placówki. Mówiła: Dziękuję, że wspieraliście nas w dążeniach do wyznaczonych celów, byliście i jesteście dobrymi partnerami we wspólnych poczynaniach, cierpliwie wspieraliście działaniem wychowawczym, rodzicielską opieką i miłością. Władzom oświatowym dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie, za zrozumienie dla trudności, z jakimi się borykamy, za wiarę w marzenie o coraz lepszej polskiej szkole.

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu pożegnała odchodzące na emeryturę panie Beatę Biedrzycką i Iwonę Krzyszkowską.  Dziękowała nauczycielkom za współpracę, wyrażając swój podziw i szacunek dla wieloletniej i owocnej pracy.

Na ręce pani dyrektor wraz z podziękowaniami dla całego grona pedagogicznego przepiękny bukiet złożyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Kowalska, a następnie głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Iza Kadelska.

            W ostatniej części uroczystości uhonorowano wyróżniających się swoją pracą nauczycieli i uczniów. Pani dyrektor wręczyła podziękowania p. Beacie Biedrzyckiej, p. Iwonie Krzyszkowskiej, p. Beacie Korzeniewskiej – Siwek, p. Elżbiecie Niedźwieckiej - Dżus, p. Małgorzacie Niedźwieckiej, p. Agnieszce Migus, p. Jarosławowi Olejnikowi, p. Patrycji Ożarowskiej, p. Robertowi Puczelowi, p. Ewie Tabace, p. Annie Wachnik, p. Urszuli Wankiewicz oraz p. Monice Żołędziowskiej.
                S
tarosta Kętrzyński Michał Kochanowski wręczył jednorazowe stypendia uczniom: Karolowi Sosze, Paulinie Prokop, Aleksandrze Łojko, Bartoszowi Szczurce, Paulinie Kościelniak, Hannie Bodnar, Weronice Majcher, Wiktorowi Szukisowi, Mikołajowi Kłekowi, Bartoszowi Gotowskiemu, Kindze Jankielewicz, Bartoszowi Małkowskiemu, Kacprowi Sulimowiczowi, Chantal Wetzel, Justynie Bieniek.

                Na koniec wręczono świadectwa z czerwonym paskiem wszystkim uczniom wyróżniającym się w nauce.

                Uroczystość uświetniły występy naszych uczennic: Aleksandry Jeznach, Pauliny Prokop i Weroniki Majcher. Całość poprowadził pan Jarosław Gresik.

W dniach 10-14 czerwca roku 2019, klasa II c wyprawiła się do Wrocławia. Głównym celem wycieczki było zwiedzenie tego niebywale pięknego, śląskiego miasta. Pierwszy dzień to podróż pociągiem, długa aż na osiem godzin. Natomiast dnia drugiego, klasa wyruszyła do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ażeby obaczyć dzieła lat dawnych, takie jak zabytkowe ołtarze szafowe z XIII wieku, czy wykonany z czystego srebra i złota relikwiarz świętej Doroty. Po zwiedzeniu głównego gmachu, wspomnianej wyżej zacnej ostoi zabytków, wkroczyliśmy do rotundy poświęconej "Panoramie Racławickiej". Oględziny jednego z największych (o ile nie największego) polskich obrazów zajęło nam pół godziny, jednak pomimo długiego czasu podziwiania, cała grupa była niezwykle usatysfakcjonowania. Tak zakończony został dzień drugi. Nastał po nim dzień trzeci i ruszyliśmy tedy do synagogi żydowskiej, gdzie zgłębiliśmy wiedzę na temat kultury żydowskiej. Ukazano nam również orginalne zwoje Tory, a także zapoznano nas z zasadami jej odczytywania. Następnie, wraz z przewodnikiem przemierzaliśmy brukowane ulice Wrocławia, dowiadując się nieco o historii miasta. Na zakończenie dnia udaliśmy się na godny podziwu hydrologiczny pokaz fontann. Dnia czwartego, szlakiem niepodległości ruszyliśmy na specialną ekspozycję w Muzeum "Pana Tadeusza" we Wrocławiu. Tam otrzymaliśmy lekcję o historii romantycznej w epopei i dążeniu Polaków do odzyskania niepodległości. Następnie udaliśmy się do Pawilonu Czterech Kopuł, gdzie podziwialiśmy przykłady sztuki współczesnej między innymi dzieła Witkacego oraz Hasiora. Ekspozycja zawierała dzieła z wieku XIX, XX oraz te z czasów dzisiejszych. Na wystawie multimedialnej mogliśmy, dzięki okularom VR przeżyć symulację postrzału w głowę (był to cieszący się największą popularnością eksponat). Wraz z końcem dnia, a także wycieczki, postanowiliśmy poszukać ukojenia w ogrodzie japońskim. Dnia ostatniego, czyli czerwca 14., nieco przed godziną dziewiątą, wsiedliśmy do pociągu, prowadzącego do utęsknionego Kętrzyna. Głoszę wszem i wobec, że opisana wyżej wycieczka, była prawdziwie atrakcyjna i odkrywcza.

Klasa II c

3 czerwca 2019 roku nasza klasa zaczęła podróż na dworcu w Kętrzynie. Kilka godzin później byliśmy już w Gdyni, gdzie przesiedliśmy się do pociągu jadącego do Władysławowa. Po zakwaterowaniu w domkach całą klasą udaliśmy się nad morze. Następnego dnia z samego rana pojechaliśmy na Hel aby zobaczyć karmienie fok w fokarium. Po pokazie na pieszo doszliśmy na sam koniec cyplu, gdzie część z nas wykąpała się w Bałtyku. 5 czerwca pokonaliśmy plażą trasę od Władysławowa do Jastrzębiej Góry, w międzyczasie zatrzymując się przy latarni w Rozewie. W najbardziej wysuniętym na północ mieście zjedliśmy pyszny obiad, a do naszej bazy wypadowej powróciliśmy autobusem. 6 czerwca wyruszyliśmy do Trójmiasta. Naszym pierwszym przystankiem była Gdynia, w której zwiedziliśmy muzeum na statku ORP Błyskawica. Po obejrzeniu statku pojechaliśmy do Gdańska. Z dworca głównego udaliśmy się na starówkę, po której spacerowaliśmy przez kilka następnych godzin. Po powrocie do Władysławowa mieliśmy jeszcze energię na spacer na plażę, gdzie znowu się kąpaliśmy w morzu. Cały następny dzień poświęciliśmy na zwiedzania Władysławowa – zobaczyliśmy między innymi Aleję Gwiazd i Ośrodek Sportu Cetniewo. 8 czerwca o 12 wyjechaliśmy z Władysławowa do Gdyni, gdzie mieliśmy przesiadkę do pociągu do Kętrzyna. W wyniku awarii lokomotywy mieliśmy opóźnienie, więc dopiero około 20;40 byliśmy na miejscu. Nasza pierwsza wspólna dłuższa wycieczka była bardzo udana i z pewnością będziemy wspominać ją z uśmiechem na ustach.

 Martyna Stępień