Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021


SAMOKSZTAŁCENIE

 

Nietypowa sytuacja związana z pandemią sprawiła, że tegoroczna edycja Kangura Matematycznego przebiegała również niestandardowo. Koordynatorzy szkolni mieli za zadanie przypisanie każdego ucznia do odpowiedniej kategorii (sesji) konkursu próbnego i konkursu właściwego na Platformie Dzwonek.pl oraz przekazanie uczniom zgłoszonym do konkursu loginów i haseł dostępu. Reszta leżała już w rękach miłośników matematyki - w naszej szkole do konkursu zgłosiły się 44 osoby.
 
WYRÓŻNIENI w konkursie zostali:
Maciej Sugier (kl. 1a) - 117,25 pkt.
Karol Socha (kl. 1aG) - 112,50 pkt.
Wojciech Deszczyński (maturzysta) - 107,75 pkt.
 
Serdecznie gratulujemy.
 
Szkolny koordynator konkursu - M. Żołędziowska

Platforma Genially na dobre zagościła w murach naszej szkoły. Tym razem została wykorzystana przez uczniów na zajęciach matematycznych. Przyjęła formę prezentacji, zabawy oraz escape roomu. Zajrzyjcie i oceńcie sami projekty przygotowane przez uczniów klas pierwszych. Licealiści wykazali się wytrwałością i innowacyjnością.

https://view.genial.ly/5ed664772565c70d092ff028/horizontal-infographic-review-prace-uczniow

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do zdolnych, ambitnych maturzystów pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków:

  • pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

  • posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

 

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Dokładne terminy otwarcia i zamknięcia aplikacji do składania wniosków będą ogłaszane w terminarzu dostępnym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce dla kandydatów na I rok studiów.

Monika Darmofał-Karanowska