Szybki dostęp

 

Dnia 22 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty prowadzone przez trenerów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dotyczące projektu: „SHOWBIZ- Show Us Your Business”-„ Pokaż Nam swoją firmę”. Pod okiem profesjonalnych trenerów przedsiębiorczości uczniowie klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie w ramach TURNIEJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zagrali w całodniową grę biznesową. Zwycięska drużyna przejdzie  do kolejnego etapu, który odbędzie się w styczniu 2020 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Najlepszą drużyną okazała się grupa w składzie: Dominika Jakubczyk, Mateusz Szukis, Kacper Winiarski, Bartosz Goluch, Maciej Balcewicz z klasy I ce G.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wspólną zabawę!

W dniach 6 i 22 listopada zaproszono Powiatowego Rzecznika Konsumentów Panią Darię Demczuk-Waszkiewicz. Pani Rzecznik przeprowadziła prelekcje w czterech klasach I ponadgimnazjalnych na temat ochrony praw konsumenta. Zagadnienia omawiane z uczniami dotyczyły praw konsumentów oraz obowiązku przedsiębiorców podczas zawierania umów, w tym tych zawieranych przez internet. Prowadząca poruszyła również temat świadomego podejmowania decyzji zakupowych. Spotkanie to uświadomiło nam, jakie zagrożenia czyhają na nas -konsumentów, ale jednocześnie pokazało nam, jak odpowiednio reagować i bronić się przed nieuczciwością

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie w Polsce ma wynosić ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Wojska Obrony Terytorialnej w woj. warmińsko-mazurskim liczą już ponad 2000 żołnierzy i wciąż powiększają szeregi. W miniony wtorek w naszej szkole gościli przedstawiciele giżyckiego batalionu WOT, którzy przedstawili tegorocznym maturzystom zasady rekrutacji, organizacji i działania nowej formacji. Kandydaci do WOT na początek poddawani są dwutygodniowemu szkoleniu z zakresu taktyki, strzelectwa, terenoznawstwa, łączności i pierwszej pomocy medycznej. Ci, którzy zdecydują się na wstąpienie do WOT mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie, a w przyszłości na zawodową służbę w wojsku. Może warto się zastanowić…

szkolny doradca zawodowy

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski

 

Narodowe Święto Niepodległości, to wyjątkowe święto w naszym kalendarzu. Każdego roku, w rocznicę przejęcia w 1918 roku władzy wojskowej przez Józefa Piłsudskiego nad zalążkami tworzącego się wojska polskiego, oddajemy hołd tym, którzy przez 123 lata dążyli do wskrzeszenia Polski. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie uroczystych apeli poświęconych Świętu Niepodległości. Również w 101 rocznicę odrodzenia naszego państwa zebraliśmy się, by wspólnie pochylić się w zadumie nad bohaterstwem naszych przodków walczących o odzyskanie wolności. W trakcie apelu przypomnieliśmy historię walk o niepodległość oraz wybitnych Polaków, którzy o nią zabiegali. Nasza utalentowana młodzież zaprezentowała wiersze oraz pieśni o tematyce patriotycznej. Tego dnia szczególnie głośno w naszej auli wybrzmiały słowa „Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy...”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali nasze dzisiejsze spotkanie: prowadzącym - Wiktorii Sokołowskiej i Klaudii Sulej, recytującym wiersze i śpiewającym pieśni- Paulinie Prokop, Dianie Czepułkowskiej, Karolinie Źyźniewskiej, Magdzie Trapik, Karolinie Zagrobie, Sandrze Stadnik, Julii Kędzi, Natalii Machnacz, oraz odpowiedzialnym za dekorację - Patrycji Barnie, Julii Kiziewicz i Darii Pawliszko.

Na koniec dziękujemy panu Jarosławowi Olejnikowi za pomoc w przygotowaniu apelu.

organizatorzy

Dnia 7 listopada klasy 2c i 2d1 uczestniczyły w spotkaniu z prawnuczką Wojciecha Kętrzyńskiego Panią Katarzyną Kętrzyńską. Szybko zostaliśmy wciągnięci w wir interesujących wydarzeń historycznych. Mieliśmy okazję usłyszeć m.in. o losach Stanisława Kętrzyńskiego (syna naszego patrona, a dziadka Pani Katarzyny) w obozie koncentracyjnym oraz o życiu wnuków Kętrzyńskiego w pierwszym dziesięcioleciu PRL-u. Z dużym zaciekawieniem wysłuchaliśmy opowieści o walce Pani Katarzyny o prawdziwe nazwisko.  Mogliśmy dostrzec analogię do znanej nam historii uzyskania nazwiska przez Wojciecha Kętrzyńskiego. Na koniec zdobyliśmy cenną wiedzę o tym, że to właśnie w młodzieży jest siła działania i to od nas zależy, jak ją wykorzystamy. Uczniowie podziękowali Pani Katarzynie entuzjastycznymi brawami. Jesteśmy wdzięczni za odwiedzenie murów naszej szkoły i niecodzienną lekcję historii.  Podziękowania składamy również organizatorom spotkania, którzy przyczynili się do poszerzenia naszej wiedzy.

Wiktor Szukis