Szybki dostęp

 

 
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
 
Zakończył się rok szkolny 2019/2020. Z wielką przyjemnością przekazujemy informację o działalności naszej placówki i sukcesach uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 
Wyniki szkoły kształtują się następująco:
 
Średnia ocen uczniów szkoły wynosi 4,71; średnia ocen w klasach I i II to 4,70 oraz 4,72 w klasach maturalnych.
 
Najwyższą średnią uzyskały klasy 3d1 (5,40), 1aG (5,32) i 1d1G (5,16).
 
Najniższa średnia w szkole to 4,31.
 
W bieżącym roku szkolnym 240 (54%) uczniów uzyskało średnią 4,75 i powyżej. Możemy pochwalić się 199 uczniami ze średnią 5,0 i więcej.
 
Najwięcej uczniów, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75, reprezentuje klasy:
1aG (25os.), 3a (20 os.), 3d1 i 1d1G (18os.).
 
W szkole działały koła przedmiotowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia młodzieży, odbywały się zajęcia wyrównawcze, warsztaty dla maturzystów, kółko szachowe, zajęcia sportowe i artystyczne. Prowadzone były konsultacje dla uczniów, odbywały się spotkania z rodzicami.
 
Uczniowie brali udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. W szkole pracowała szkolna grupa Amnesty International, Szkolne Koło Wolontariatu, Grupa Teatralna Rampa, Fotograficzna i Wokalna. Organizowano wycieczki, wyjazdy do Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie, koncerty, spektakle, apele. Rozwijała się współpraca z lokalnymi firmami, urzędami i organizacjami. Organizowano wyjścia do kina na seanse filmowe i spektakle. We wrześniu zorganizowano wymianę polsko – niemiecką.
 
W I semestrze zorganizowano udział młodzieży w programie Erasmus+. Samorząd Szkolny zorganizował Noc Edukacyjną dla młodzieży i zainicjował wiele innych wydarzeń szkolnych.
 
Wszystkim uczniom i ich nauczycielom gratulujemy! Życzymy udanego odpoczynku :).