Szybki dostęp

 

W dniach 6 i 22 listopada zaproszono Powiatowego Rzecznika Konsumentów Panią Darię Demczuk-Waszkiewicz. Pani Rzecznik przeprowadziła prelekcje w czterech klasach I ponadgimnazjalnych na temat ochrony praw konsumenta. Zagadnienia omawiane z uczniami dotyczyły praw konsumentów oraz obowiązku przedsiębiorców podczas zawierania umów, w tym tych zawieranych przez internet. Prowadząca poruszyła również temat świadomego podejmowania decyzji zakupowych. Spotkanie to uświadomiło nam, jakie zagrożenia czyhają na nas -konsumentów, ale jednocześnie pokazało nam, jak odpowiednio reagować i bronić się przed nieuczciwością