Szybki dostęp

 

52 pełnoletnich licealistów wzięło dzisiaj udział w certyfikowanym teście z języka angielskiego TOEIC® Listening and Reading, który odbył się w auli naszej szkoły. To test, który każdego roku zdaje prawie 7 000 000 osób, mierzy on kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1 oraz  skupia się na badaniu rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego. Certyfikat tego testu jest uznawany przez wielu  pracodawców, głównie w międzynarodowych korporacjach oraz polskich firmach, instytucjach publicznych (np. Służbie Cywilnej), a także na niektórych uniwersytetach, na stanowiskach technicznych, administracyjnych i handlowych. 

TOEIC (Test of English for International Communication, wymowa: toik) to test praktycznego angielskiego w międzynarodowym środowisku pracy. Języka, z którym spotkamy się w biurze, w pracy z dokumentami firmowymi, podczas rozmów z współpracownikami, na spotkaniach roboczych i biznesowych czy podczas komunikacji z klientami.

Jak wygląda egzamin? Składa się z 200 pytań i trwa 120 minut.  100 pytań sprawdza słuchanie ze zrozumieniem (np. identyfikowanie sytuacji na zdjęciach, zrozumienie krótkich dialogów i wypowiedzi). Ta część trwa 45 minut. 100 pytań sprawdza czytanie ze zrozumieniem (np. uzupełnianie tekstu, łączenie faktów). Ta część trwa 75 minut.

Wszystkim naszym uczniom życzymy pomyślnych wyników i mamy nadzieję, że uzyskany certyfikat będzie stanowił cenny dodatek do CV.