I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

 

foto: Jarosław Olejnik i Paweł Karanowski