I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

 

foto: Maja Rusiecka