Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2019/2020

 

Dzień otwarty w naszej szkole możemy uznać za udany. Tak wielu gości nie mieliśmy od czasu rocznicy 70-lecia szkoły, kiedy to odwiedziło nas wielu absolwentów naszej placówki i znanych osób. Tym razem odwiedzającymi nasze mury byli uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjum z powiatu i miasta Kętrzyn. Przybyli z Radziej, Reszla, Mrągowa, Nakomiad, Biedaszek, Srokowa, Barcian, Karolewa, Korsz, Garbna oraz ze szkół miejscowych: SP1, SP3, SP4, SP5 oraz z prywatnego gimnazjum. Razem ze swoimi opiekunami, pod opieką naszych przewodników wędrowali korytarzami szkoły, gdzie przy otwartych drzwiach każdej pracowni mogli zaobserwować pracę uczniów podczas zajęć. Brali udział w warsztatach matematycznych, językowych, chemiczno - fizycznych, grach i zabawach dydaktycznych, zajęciach artystycznych, tanecznych i Koła Psychologii Społecznej. Na pamiątkę mogli zostawić autograf z pozdrowieniami na ścianach w Hadesie.

Na warsztatach mierniczych obiecaliśmy uczestnikom, że umieścimy wyniki rankingu na stronie internetowej szkoły, co niniejszym czynimy. Pośród zdjęć jest biała tablica przedstawiająca osoby, które cechują się witruwiańskimi cechami (czego dowiedli podczas własnoręcznych pomiarów). Gratulujemy.

Przed naszymi gośćmi szkoła stała dziś otworem. Cieszymy się, że tak licznie nas odwiedziliście, chcieliście się wspólnie z nami bawić i zapraszamy do nauki w murach naszej szkoły z nowym rokiem szkolnym.

Jak pewnie wszyscy słyszeli nasza szkoła przygotowuje się do ważnego wydarzania. Wygaszenie gimnazjum spowodowało, że po wielu latach znów wracamy do historycznej nazwy – I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W związku z tym chcemy dokonać uaktualnienia szkolnego sztandaru, który towarzyszy nam zawsze podczas uroczystości i wydarzeń w szkole i na terenie miasta. Wspólnie przygotowaliśmy projekt nowego sztandaru, wspólnie też gromadzimy fundusze na jego wykonanie. Pozyskujemy środki od sponsorów, absolwentów, samorządów terytorialnych i innych darczyńców. Do zbiórki funduszy przyłączyli się również rodzice i uczniowie naszej szkoły. Z okazji Dnia Kobiet odbył się kiermasz ciast (dziękujemy klasie I D1 za organizację), natomiast dzisiaj, z racji Prima aprillis, samorząd szkolny zorganizował Wiosenną Kawiarenkę. Wszystkie klasy dostarczyły ciasta, a uczniowie klasy I D2 przygotowali w szkolnej auli stoliki, do ciasta serwowali pyszną kawę i herbatę, oraz zadbali o wiosenną atmosferę. Kawiarenka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Pojawili się równie goście z zewnątrz, w tym nasi dawni absolwenci. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Rodzicom i uczniom za przygotowanie słodkości, nauczycielom za zrozumienie naszej akcji, uczniom za tłumne odwiedzenie kawiarenki (w niekoniecznie regulaminowych strojach- wszak to Prima aprillis), a klasie I D2 za sprawną organizację całego przedsięwzięcia. Dzięki wam uzbieraliśmy środki, które w całości przeznaczymy na dofinansowanie zakupu nowego sztandaru.

Dziękujemy.

samorząd szkolny

 

Początek wiosny w naszej szkole przywitaliśmy kolorowo. Z inicjatywy samorządu przez ostatni tydzień szkoła zapełniła się wiosennymi barwami. Kolorami przewodnimi były: czerwony, niebieski, zielony, różowy oraz dodatki w formie kapci, okularów, czapek, kapeluszy, wielobarwnych skarpetek. Ostatniego dnia motywem głównym stały się dresy, co szczególnie ucieszyło naszych uczniów. Klasy walczyły o zdobycie kolejnych punktów do rankingu w semestrze II. Miło nam ogłosić, że najbardziej kolorową klasą okazała się IIIC gim.

Dziękujemy tym wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się do naszej zabawy.

samorząd uczniowski

 

Przypadający 21 marca pierwszy dzień kalendarzowej wiosny uczniowie naszej szkoły spędzili na wesoło. Były rozgrywki w gry planszowe, były wspólne tańce w sali gimnastycznej, była „żywa lekcja historii” w naszej auli. Był też konkurs online wiedzy o naszej szkole przygotowany przez samorząd uczniowski. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie wszystkich klas, a rywalizacja była rozstrzygana w systemie klasowym. Trzeba było prawidłowo odpowiedzieć na pytania dotyczące naszej szkolnej społeczności. Pytaliśmy o nauczycieli, o tajemnice szkoły oraz o różne ciekawostki z nią związane. Rywalizacja była bardzo zacięta, a ostatecznie zwyciężyła klasa 1C LO, w której najwięcej osób udzieliło poprawne wszystkie odpowiedzi. Dziękujemy za tak liczny udział w naszym konkursie, a klasie pana Dariusza gratulujemy zwycięstwa. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu (liczba osób, które prawidłowo udzieliło odpowiedzi na wszystkie pytania).

opiekunowie samorządu uczniowskiego

 

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O NASZEJ SZKOLE

klasa 1cL - 7 osób udzieliło poprawne odpowiedzi (5pkt. do rankingu klas)

3abL - 6osób osób udzieliło poprawne odpowiedzi (4pkt. do rankingu klas)

2al - 4osoby osób udzieliły poprawne odpowiedzi (3pkt. do rankingu klas)

2d1 -3 osoby osób udzieliły poprawne odpowiedzi (2pkt. do rankingu klas)

2d2,1d1, 1be 2osoby osób udzieliły poprawne odpowiedzi (1pkt. do rankingu)