I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

 

Dominika Skrzydel

 

 

Patrycja Kościńska

 

 

Paulina Kościelniak

 

 

Aleksandra Chojecka