I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

 

 

 

foto: Weronika Woźniak, Weronika Stapurewicz, Daniel Krahel, Adam Lisowski