Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Powstańców Warszawy 2, 11-400 Kętrzyn,
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprze adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
  • Każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
  • Uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

Funkcję Inspektora Danych Osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie pełni Pani Monika Zygmunt-Jakuć, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..