I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

 

Ogłoszenia

Zapraszam wszystkich uzdolnionych plastycznie do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez UWM w Olsztynie. Technika prac dowolna.