I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

 

 

Zdjęcia zostały wykonane przez uczniów naszej szkoły, członków koła fotograficznego "Światłoczuli".