I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

 

 

foto: Robert Puczel